Trädgårdsskötsel i Jönköping

Vi anlägger och sköter gräsmattor, rabatter, häckar, planteringar, lekplatser och hårdgjorda ytor. Som privatperson så kan vi erbjuda många av våra tjänster med RUT-avdrag. 

Plantering/
Färdig gräsmatta

Vi designar planteringar efter dina önskemål. Vi tillhandahåller alla slags växter från våra olika leverantörer. 

Allt från mindre planteringar till hela bostadsområden. 

 

Plantering av träd är något som vi har många års erfarenhet av. Allt från ett litet fruktträd till fullvuxna träd. Vi kan också erbjuda etableringsskötsel av träd och planteringar. Att anlägga en gräsmatta kan vara ett flerårigt projekt. Genom att lägga färdig gräsmatta minskar du etableringen från 2 år till 2 veckor.

ingers gräsmatta i Jönköping.jpeg
beskärning Jönköping.png

Beskärning

Underhålls- & uppbyggnadsbeskärning
Vid en underhållsbeskärning görs en noggrann genomgång av trädets krona, då skadade, döda och olämpligt växande grena skärs bort. 

På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att trädet ska få en bra krona. Beskärningen främjar en jämt växande krona med starkt förankrade grenar.

Säkerhetsbeskärning & kronstabilisering

Thells hjälper dig med att hitta de bästa förutsättningarna för att förbättra träden hälsa och utseende. Om trädet är angripet av sjukdom eller rötskador kan det vara nödvändigt med en säkerhetsbeskärning, detta kan behöva kompletteras med en kronstabelicering, för att minska risken för gren och stambrott.

Kronreducering
Breder träd ut sig mer än önskat? 

Vi utför varsam kronreducering så att trädet
fortsättningsvis kan bära sin krona med stolthet samtidigt som du får behålla trädet.

Fruktträds-beskärning

Vi utför alla sorters fruktträdsbeskärningar på gamla som unga träd. Träd som varit obeskurna en längre tid kan behöva tas i flera omgångar under ett antal år för att ge trädet rätt förutsättning. 

Med formbekärning görs återkommande åtgärder där vi tar hänsyn till trädets natur och växtplats för att trädet ska behålla sin tänkta form. 

Vi utför inte toppkapning av träd. Då är det bättre att ta bort trädet och ersätta det med ett nytt och för den specifika platsen trädsort med rätt storlek.

 

a1bd9d_e906baa505b94ebfa543cd9a4e99c02b~

 

Ta kontakt med oss redan idag!