TRÄDVÅRD/TRÄDFÄLLNING

TRÄDFÄLLNING

Thells arborister fäller alla slags träd oavsett storlek. Vi har erfarenhet och kunskap som krävs.  Vi fäller träd i trädgårdar, stadsmiljö och skogar.

Metod för att fälla träd på det bästa sättet avgörs utifrån platsens förutsättningar, 'för att arbetet ska ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.  

STUBBFRÄSNING

Att ha stubbar i trädgården eller parken är kanske ingen dröm. Med hjälp av våra stubbfräsar maler vi ner stubben till flis.

Det som kvarstår efteråt är en hög med flis. Givetvis hjälper vi dig med bortforslingen och återställning om så önskas. Normalt fräser vi 20 cm det räcker om du ska anlägga gräsmatta. Om plantering ska ske på samma plats så fräser vi djupare.

Priset bestäms av stubbens diameter, antal stubbar, och fräsdjup.  

BORTFORSLING

Vi ordnar med borttransporten av avverkat material från våra uppdrag.

Vi kör detta till någon av våra depåer, för produktion av biobränsle.

06052020-DSC01473.jpg

BESKÄRNING

Underhålls- & uppbyggnadsbeskärning
Vid en underhållsbeskärning görs en noggrann genomgång av trädets krona, då skadade, döda och olämpligt växande grena skärs bort. 

På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att trädet ska få en bra krona. Beskärningen främjar en jämt växande krona med starkt förankrade grenar.

Säkerhetsbeskärning & kronstabilisering

Thells hjälper dig med att hitta de bästa förutsättningarna för att förbättra träden hälsa och utseende. Om trädet är angripet av sjukdom eller rötskador kan det vara nödvändigt med en säkerhetsbeskärning, detta kan behöva kompletteras med en kronstabelicering, för att minska risken för gren och stambrott.

Kronreducering
Breder träd ut sig mer än önskat?

Vi utför varsam kronreducering så att trädet
fortsättningsvis kan bära sin krona med stolthet samtidigt som du får behålla trädet.

25062020-DSC02523.jpg

FRUKTTRÄDS-BESKÄRNING

Vi utför alla sorters fruktträdsbeskärningar på gamla som unga träd. Träd som varit obeskurna en längre tid kan behöva tas i flera omgångar under ett antal år för att ge trädet rätt förutsättning. 

Med formbekärning görs återkommande åtgärder där vi tar hänsyn till trädets natur och växtplats för att trädet ska behålla sin tänkta form. 

Vi utför inte toppkapning av träd. Då är det bättre att ta bort trädet och ersätta det med ett nytt och för den specifika platsen trädsort med rätt storlek.

Följ oss på

Besöksadress: Grännavägen 22B

561 34 HUSKVARNA

Postadress: Box 26     

561 21 HUSKVARNA

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon

© 2020 thells.nu